Chess Tournament

screen-shot-2016-09-22-at-3-35-18-pm

https://www.facebook.com/foundationchessHouston/